over mij...

Eigenlijk gaat het niet over mij, omdat het "mij" als onderdeel van het ego niets voorstelt. Dat is ook meteen de manier waarop ik in het leven sta.

Enorm geholpen door de Medicijn Boeddha, Bhaisajyaguru, heb ik "mijn" pad ontdekt en dat is healing voor iedereen die op dit pad komt en zich aangetrokken voelt door de helende krachten die mij zijn gegeven. In dankbaarheid vervul ik de opdrachten die op deze wijze op mijn pad komen en op een zo open mogelijke manier probeer ik de opgedane kennis en ervaring te delen.

Tashidelek

Buddha Weekly 0Mantra around medicine buddha